Column SURFspace

Docent bedrijfsadministratie Marten Bruining van Saxion Hogeschool heeft voor SURFspace een gastcolumn geschreven. Met zijn toestemming hebben we deze hieronder overgenomen.


Hogere slagingspercentages. Behoud van kwaliteit. Zonder additionele personele inzet. Natte droom of realiteit?

Herinnert u zich nog de ophef over de voortschrijdende robotisering die steeds meer banen weg rationaliseert? U als docent kon evenwel gerust zijn, de kans dat uw functie hierdoor bedreigd zou worden, was nagenoeg nihil. Een prettige boodschap? Stop dan nu met lezen.

Twee jaar geleden zijn wij gestart met het aanbieden van online oefenmateriaal aan onze eerstejaars bedrijfsadministratie studenten. Bestaande uit oefeningen met circa 12 vragen die telkens een bepaald thema[1] behandelen. Na beantwoording van een vraag wordt de student hierbij direct voorzien van vakinhoudelijke feedback.

De resultaten

  • In het collegejaar 2012/13 (‘nulmeting’) was het slagingspercentage voor bijbehorende summatieve toets 41%.
  • In het daarop volgende jaar 2013/14, waarin voor het eerst het online materiaal werd aangeboden, bedroeg dit 52%. 66% van de studenten ging toen online aan de slag.
  • In de afgelopen periode mochten we een slagingspercentage van 59% optekenen. Inmiddels weet 82% van de studenten het online oefenmateriaal te vinden.
  • Kans van slagen voor de (ook) online oefenende student: 62%.
  • Voor zijn niet online oefenende collegastudent: 40%.

Zeker, de criticaster heeft gelijk wanneer deze stelt dat het ene cohort studenten ‘sterker’ is dan het andere. En waarschijnlijk zal een goede, goed gemotiveerde student inderdaad per definitie eerder gebruik maken van dergelijk oefenmateriaal dan zijn ‘zwakkere’ broeder.

Dus wat is dan het netto-effect van de inzet van het online oefenmateriaal? Het antwoord op deze vraag moet ik u schuldig blijven.

Onverlet blijft evenwel dat ruim 300 studenten online meer dan 47.000 vragen hebben doorgeakkerd, inclusief bijbehorende vakinhoudelijke feedback. Rooster daar maar eens face-to-face werkcolleges voor in…

Journaalposten digitaal toetsen

‘Pfff, gelukkig kan ik mijn broodwinning dan altijd nog zekerstellen met de toetsing en bijbehorende correctie. Want journaliseren is en blijft een vaardigheid en deze kan alleen met behulp van open vragen betrouwbaar getoetst worden.’

Sorry, mag ik u opnieuw vragen om te denken?

Er zijn verschillende gradaties aan te geven bij boekhoudkundige meerkeuzevragen.

  • Het meest eenvoudig is het vraagtype waarbij de student kan kiezen uit een aantal gegeven journaalposten. Dit type zit vooral op ‘het herkennen van’.
  • Een groter beroep op de boekhoudkundige vaardigheden wordt al gedaan bij het vraagtype waarbij de student de keuze moet maken uit antwoordalternatieven bestaande uit enkelvoudige journaalpostregels (‘welke journaalpostregel maakt deel uit van de boeking van’).
  • En bij het volgende vraagtype is de student volledig aangewezen op zijn/haar feitelijke beheersing van journaliseren:

Afbeelding bij column SURFspace Marten Bruining

Ergo, toetsing en beoordeling van vaardigheden kan de machine ook prima doen.

En tot overmaat van ramp bestaan er in de onderwijstoetskwaliteitswereld bovendien hardnekkige geruchten dat de robot dit ook nog eens kwalitatief beter zou doen. De machine lijdt immers niet aan subjectiviteit en produceert met de spreekwoordelijke druk op de knop prachtige RIT- en Cronbach’s Alpha waarden.

In uw defensie merkt u wellicht op dat de IT-faciliteiten van uw instelling nooit toereikend zullen zijn om op grote schaal meerkeuzevragentoetsen af te nemen. Om over de veiligheidsissues nog maar te zwijgen. U heeft gelijk. Dergelijke investeringen in IT zijn inderdaad enorm en waarschijnlijk zijn we ook nog ver verwijderd van een deugdelijke beveiliging. Alhoewel, waarom überhaupt digitaal willen afnemen wanneer een schriftelijke afname in combinatie met print-to-scan van de antwoordbladen een alternatief vomt dat zich in de praktijk bewezen heeft als goed en goedkoop?!

Oproep

Collega’s ba-docenten, laten we de robotisering dus vooral omarmen! Ze faciliteert een hogere onderwijskwaliteit en speelt ook nog eens personele capaciteit vrij. Personele capaciteit die ingezet kan worden bij de verdere modernisering van het bedrijfsadministratie-onderwijs.


 

[1] Okay, toegegeven, een hoofdstuk uit Boekhouden Geboekstaafd.