Home

Wat is Toets & Leer?

Toets & Leer is een samenwerkingsverband van hogescholen. Het belangrijkste doel van Toets & Leer is het gezamenlijk ontwikkelen van digitale toetsvragen. De hogescholen kunnen deze vragen naar eigen inzicht gebruiken voor het aanbieden van oefeningen en toetsen aan studenten.

Welke hogescholen doen mee?

De volgende hogescholen zijn partner in de samenwerking:

 • De Haagse Hogeschool
 • Fontys
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Saxion

Welke vragenbanken zijn er?

We ontwikkelen vragen voor de volgende vakgebieden:

 • Bedrijfsadministratie/boekhouden
 • Bedrijfseconomie
 • Belastingrecht
 • Marketing
 • Management
 • Recht

Hoe zien de vragen eruit?

De meeste vragen zijn van het type meerkeuze of invul. Bij de invulvragen wordt gevraagd een woord of getal in te vullen.

Een belangrijk kenmerk van de Toets & Leer-vragenbanken is dat iedere vraag is voorzien van feedback.

Wat levert het op?

Het oefenen met de vragen zorgt ervoor dat studenten leren door te toetsen. Toetsgestuurd leren dus. Dit is bewezen een van de meest effectieve studiemethoden. We hopen met Toets & Leer een bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van het studiesucces van studenten.

Docenten van aangesloten instellingen kunnen de Toets & Leer-vragenbank gebruiken om toetsen samen te stellen die worden afgenomen in de eigen digitale toetsomgeving. Door het gebruik van de vragenbank willen we een bijdrage leveren aan het verminderen van werkdruk.

Hoe is Toets & Leer georganiseerd?

Toets & Leer kent een deelnemersraad en een coördinatieteam. In de deelnemersraad worden de grote lijnen uitgezet. In het coördinatieteam worden de besluiten van de deelnemersraad omgezet in concrete acties en doelstellingen per collegejaar. De leden van het coördinatieteam hebben de regie over de activiteiten van Toets & Leer binnen hun eigen hogeschool.

Hoe is Toets & Leer ontstaan?

De basis voor Toets & Leer is in 2012 gelegd tijdens een project in het SURF-subsidieprogramma Toetsing en Toetsgestuurd Leren. Dit project ToetsBaBe — volledige naam Toets- en vragenbank bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie — leverde de eerste 2000 toetsvragen op.

Op de website van SURF kunt u de conclusies en resultaten van het project ToetsBaBe bekijken.