Schermafdruk van beheer vragenbanken in RemindoToets

Vragenbank marketing in ontwikkeling

Toets & Leer is in het najaar van 2014 begonnen met de ontwikkeling van een derde vragenbank. Naast de bestaande vragenbanken voor bedrijfsadministratie (boekhouden) en bedrijfseconomie wordt nu ook gewerkt aan een vragenbank voor het vakgebied marketing.

Zoals gebruikelijk wordt eerst gestart met het opstellen van een lijst met onderwerpen waarvoor vragen ontwikkeld moeten gaan worden. We volgen hierbij de wensen van de docenten marketing. Als de onderwerpen duidelijk zijn, dan is de volgende stap het opstellen van leerdoelen en toetstermen. Een toetsterm kan gezien worden als een concretisering van een leerdoel. Uiteindelijk worden alle toetsvragen in de vragenbank gekoppeld aan een toetsterm.

Een voorbeeld van een combinatie van onderwerp, leerdoel en toetsterm:

[panel style=”panel-success”]
[panel-header]
Onderwerp
[/panel-header]
[panel-content]
Ontwikkeling van marketing
[/panel-content]
[panel-header]
Leerdoel
[/panel-header]
[panel-content]
Je kunt verschillende stadia in het denken over marketing onderscheiden.
[/panel-content]
[panel-header]
Toetsterm
[/panel-header]
[panel-content]
Je kunt in een gegeven situatie uitleggen of er sprake is van productieoriëntatie, productoriëntatie, verkooporiëntatie, marktoriëntatie of maatschappelijke marktoriëntatie.
[/panel-content]
[/panel]

Als de lijst met toetstermen volledig genoeg is, dan zal worden gestart met het daadwerkelijk ontwikkelen van toetsvragen. Hiervoor wordt net als bij de vragenbanken voor bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie gebruik gemaakt van de gemeenschappelijke vragen- en toetsmanager in RemindoToets. Docenten marketing van alle bij Toets & Leer aangesloten hogescholen kunnen dan direct zien welke vragen er beschikbaar zijn. En zij kunnen natuurlijk ook bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe vragen.

Schermafdruk van selectie van vragenbanken in RemindoToets
Binnenkort ook beschikbaar in RemindoToets: een vragenbank voor marketing