‘Beheerder’ enige verplichte vraageigenschap

Dit bericht is vooral bedoeld als mededeling voor auteurs die voor Toets & Leer vragen ontwikkelen in RemindoToets.

Bij het aanmaken van nieuwe vragen in RemindoToets hebben we tot nu toe altijd het toevoegen van vijf eigenschappen — ook wel labels of tags genoemd — verplicht gesteld. Zonder deze eigenschappen konden vragen niet de status ‘goedgekeurd’ krijgen.

Deze situatie is sinds kort veranderd. Het coördinatieteam van Toets & Leer heeft namelijk besloten om vanaf 1 juni 2015 nog maar één eigenschap verplicht te stellen.

Verplichte eigenschap: beheerder

De eigenschap ‘beheerder’ is voortaan de enige eigenschap die moet worden toegevoegd aan iedere vraag in RemindoToets. Zonder deze eigenschap kan een vraag niet goedgekeurd worden.

Dialoogvenster beheerder toevoegen

Het doel van de eigenschap ‘beheerder’ is van iedere vraag te weten bij welke hogeschool van Toets & Leer het beheer ligt van de vraag. Dit heeft twee voordelen:

  1. Als een vraag ‘onderhoud’ behoeft, bijvoorbeeld moet worden gerepareerd of geactualiseerd, dan is duidelijk wie als eerste aan zet is.
  2. Het helpt om de realisatie van nieuw te ontwikkelen nieuwe vragen te bewaken, en dan met name de afgesproken verdeling hiervan tussen de hogescholen — kortom, haalt iedere hogeschool zijn ‘productiedoelstelling’?

Let wel, de term ‘beheerder’ heeft in RemindoToets en binnen Toets & Leer geen enkele juridische lading en is dus niet bedoeld om intellectueel eigendom van de vragen vast te leggen.

Niet langer verplichte eigenschappen

De eigenschap ‘houdbaarheid’ is niet langer verplicht om toe te voegen aan een vraag. Gebruik deze eigenschap bijvoorbeeld wel als er een reële kans is dat de inhoud van de vraag binnen een half jaar of een jaar ‘verouderd’ kan zijn of om een andere reden opnieuw bekeken moet worden. Als deze eigenschap ontbreekt, dan gaan we ervan uit dat de vraag minimaal twee jaar ‘houdbaar’ is.

De eigenschap ‘BTW-gevoelig’ is voortaan alleen zichtbaar in de vragenbank bedrijfsadministratie (BA). Het idee achter deze eigenschap was om vragen met een btw-percentage erin in één keer kunnen isoleren om ze te actualiseren in het geval van een btw-aanpassing. Door de zoekfunctie binnen RemindoToets is het gebruik van deze eigenschap voor dit doel niet langer nodig.

De eigenschap ‘trefwoord’ tot slot was al nooit verplicht, maar wordt hier voor de volledigheid toch genoemd. Het opgeven van een of meerdere trefwoorden zou eventueel het filteren van vragen makkelijker kunnen maken. Hiervoor kan in de meeste gevallen echter ook het normale zoekveld in RemindoToets gebruikt worden.

Vervallen eigenschappen

De eigenschappen ‘leerdoel’ en ‘toetsterm’ zijn helemaal komen te vervallen. Als auteur van vragen zul je deze eigenschappen dus niet meer tegenkomen. Personen met de rol van ‘beheerder’ in de beheeromgeving (toetsmanager) van RemindoToets zullen deze eigenschappen nog wel kunnen zien.

De eigenschappen ‘leerdoel’ en ‘toetsterm’ hadden ooit als doel om de eventuele export van vragen naar een ander toetssysteem te vergemakkelijken. Inmiddels is duidelijk dat dit doel beter op een andere manier kan worden bereikt. Een manier die de auteurs van vragen niet onnodig belast met extra muiskliks.