Marketing

Deze pagina bevat specifieke informatie over de vragenbank marketing. De vragenbank bevat bijvoorbeeld vragen over marketing, marktonderzoek en sales. Voor een algemene uitleg over de opbouw van de vragenbanken van Toets & Leer, zie deze pagina.

Voorbeeldtoets

Om een indruk te geven van de ontwikkelde vragen voor marketing is een korte voorbeeldtoets gemaakt. Voor deze toets, alsmede voor voorbeeldtoetsen van andere vakgebieden, zie de pagina met voorbeeldtoetsen.

Leerdoelen en toetstermen

Voor het vakgebied marketing worden in het najaar van 2014 leerdoelen en toetstermen opgesteld. De toetstermen — dit zijn verder geconcretiseerde leerdoelen — staan aan de basis van de ontwikkeling van de toetsvragen. Om een beeld te krijgen van de huidige set met onderwerpen, leerdoelen en toetstermen, gebruik de knop hieronder.

Vragenbankstatistieken

In het diagram hieronder is te zien uit hoeveel vragen de vragenbank marketing bestaat en wat de status van de vragen is.

Aantal vragen CE

Goedgekeurde vragen kunnen gebruikt worden in formatieve of summatieve toetsen. Vragen die nog ‘onderweg’ zijn, zijn vragen die de status concept, reparatie of controle hebben.

De volgende figuur laat zien uit welke vraagtypen de vragenbank bestaat.

Type vragen CE