Handleidingen

De toetsvragen van Toets & Leer worden in een gezamenlijke auteursomgeving ontwikkeld en opgeslagen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van RemindoToets. Auteurs kunnen hier inloggen in de beheeromgeving van RemindoToets.

RemindoToets

Voor auteurs van toetsvragen hebben we een quick guide gemaakt waarin het ontwikkelen van vragen in RemindoToets in de basis wordt uitgelegd. In de quick guide is ook te lezen hoe de workflow van de vragen is ingericht. Ofwel, welke stappen er doorlopen moeten worden een vraag met de status ‘concept’ een goedgekeurde vraag te laten worden.

Voor ontwikkelaars van toetsen en functioneel beheerders hebben we uitgebreid de stappen beschreven waarmee het volledige toetsproces in RemindoToets kan worden doorlopen. Dus van het aanmaken van een (oefen)toets, het beschikbaar stellen hiervan aan studenten en het na afloop bekijken van de resultaten.

Verder is het goed om te weten dat er in RemindoToets zelf ook een uitgebreide handleiding beschikbaar is. Klik om deze te openen in RemindoToets op het informatie-icoon dat rechtsboven zichtbaar is:

Schrijfwijzers

In de schrijfwijzer gesloten vragen (pdf) zijn algemene en vraagtype-specifieke richtlijnen beschreven waaraan de toetsvragen die ontwikkeld worden moeten voldoen.

Voor de ontwikkeling van (nieuwe) toetstermen is een ‘Schrijfwijzer toetstermen‘ ontwikkeld.