Vragenbank marketing in ontwikkeling

Toets & Leer is in het najaar van 2014 begonnen met de ontwikkeling van een derde vragenbank. Naast de bestaande vragenbanken voor bedrijfsadministratie (boekhouden) en bedrijfseconomie wordt nu ook gewerkt aan een vragenbank voor het vakgebied marketing.

Zoals gebruikelijk wordt eerst gestart met het opstellen van een lijst met onderwerpen waarvoor vragen ontwikkeld moeten gaan worden. We volgen hierbij de wensen van de docenten marketing. Als de onderwerpen duidelijk zijn, dan is de volgende stap het opstellen van leerdoelen en toetstermen. Een toetsterm kan gezien worden als een concretisering van een leerdoel. Uiteindelijk worden alle toetsvragen in de vragenbank gekoppeld aan een toetsterm.

Een voorbeeld van een combinatie van onderwerp, leerdoel en toetsterm:

[panel style=”panel-success”]
[panel-header]
Onderwerp
[/panel-header]
[panel-content]
Ontwikkeling van marketing
[/panel-content]
[panel-header]
Leerdoel
[/panel-header]
[panel-content]
Je kunt verschillende stadia in het denken over marketing onderscheiden.
[/panel-content]
[panel-header]
Toetsterm
[/panel-header]
[panel-content]
Je kunt in een gegeven situatie uitleggen of er sprake is van productieoriëntatie, productoriëntatie, verkooporiëntatie, marktoriëntatie of maatschappelijke marktoriëntatie.
[/panel-content]
[/panel]

Als de lijst met toetstermen volledig genoeg is, dan zal worden gestart met het daadwerkelijk ontwikkelen van toetsvragen. Hiervoor wordt net als bij de vragenbanken voor bedrijfsadministratie en bedrijfseconomie gebruik gemaakt van de gemeenschappelijke vragen- en toetsmanager in RemindoToets. Docenten marketing van alle bij Toets & Leer aangesloten hogescholen kunnen dan direct zien welke vragen er beschikbaar zijn. En zij kunnen natuurlijk ook bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe vragen.

Schermafdruk van selectie van vragenbanken in RemindoToets
Binnenkort ook beschikbaar in RemindoToets: een vragenbank voor marketing

Samenwerking Toets & Leer bekrachtigd

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst | Foto: Michiel van Geloven
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst | Foto: Michiel van Geloven

Tijdens de preconferentie Digitaal toetsen op 10 november 2014 hebben de vijf hogescholen van Toets & Leer hun samenwerking officieel bekrachtigd. Na van 2012 tot in 2014 te hebben samengewerkt in het SURF-subsidieproject ToetsBaBe — dat was de korte naam voor Toets- en vragenbank Bedrijfsadministratie en Bedrijfseconomie — hebben de bestuurders nu getekend voor een voortzetting van de samenwerking tot in ieder geval 2017.

De hogescholen die met elkaar blijven samenwerken aan de ontwikkeling van digitale (oefen)toetsvragen zijn:

  • De Haagse Hogeschool
  • Hogeschool Rotterdam
  • Hogeschool Utrecht
  • Hogeschool van Amsterdam
  • Saxion Hogeschool

Toets & Leer richt zich in 2014 en 2015 op uitbreiding van de vragenbanken voor de oorspronkelijke twee vakgebieden: bedrijfsadministratie (boekhouden) en bedrijfseconomie. Daarnaast wordt een begin gemaakt met het opbouwen van een vragenbank voor het vakgebied marketing.

Project ToetsBaBe succesvol afgesloten

Op 30 september is met een presentatie bij SURF de projectfase van ToetsBaBe formeel afgesloten. De Commissie Projectbewaking van SURF heeft geoordeeld dat het project aan de afgesproken doelen en verplichtingen heeft voldaan. Sterker nog, naar zeggen van sommige commissieleden was ToetsBaBe een van de topprojecten binnen het subsidieprogramma Toetsing en Toetsgestuurd Leren. Dank voor dit compliment!

Er zijn nu nog een paar administratieve zaken om af te handelen en daarna is het over met het project ToetsBaBe. Over, maar niet uit. Want, we gaan eigenlijk gewoon verder. Onder de nieuwe naam Toets & Leer blijven we ons inzetten voor de oorspronkelijke doelen van het project: verhogen van het studiesucces van studenten en het verminderen van de werkdruk voor docenten.

Benieuwd naar de presentatie? Zie dan hieronder.