Bedrijfsadministratie

Deze pagina bevat specifieke informatie over de vragenbank bedrijfsadministratie. Onder bedrijfsadministratie wordt ook boekhouden verstaan. Voor een algemene uitleg over de opbouw van de vragenbanken van Toets & Leer, zie deze pagina.

Voorbeeldtoets

Om een indruk te geven van de ontwikkelde vragen voor bedrijfsadministratie is een korte voorbeeldtoets gemaakt. Voor deze toets, alsmede voor voorbeeldtoetsen van andere vakgebieden, zie de pagina met voorbeeldtoetsen.

Leerdoelen en toetstermen

Voor het vakgebied bedrijfsadministratie zijn vele leerdoelen en toetstermen opgesteld. De toetstermen — dit zijn verder geconcretiseerde leerdoelen — staan aan de basis van de ontwikkeling van de toetsvragen. Om een beeld te krijgen van de huidige set met onderwerpen, leerdoelen en toetstermen, gebruik de links hieronder.

Vragenbankstatistieken

In het diagram hieronder is te zien uit hoeveel vragen de vragenbank bedrijfsadministratie bestaat en wat de status van de vragen is.

Aantal vragen BA

Goedgekeurde vragen kunnen gebruikt worden in formatieve of summatieve toetsen. Vragen die nog ‘onderweg’ zijn, zijn vragen die de status concept, reparatie of controle hebben.

De volgende figuur laat zien uit welke vraagtypen de vragenbank bestaat.

Type vragen BA

Toetsmatrijzen

Gedurende de projectfase van Toets & Leer — toen nog ToetsBaBe geheten — zijn enkele voorbeelden van toetsmatrijzen opgesteld. Deze geven een indicatie van hoe de ontwikkelde toetsvragen kunnen worden ingezet in (oefen)toetsen. De links openen in een nieuw venster (of nieuwe tab) via de Box-omgeving van Hogeschool Rotterdam.

  • Voorbeeld toetsmatrijs BA 1  |  PDF  |  Excel
  • Voorbeeld toetsmatrijs BA 2  |  PDF  |  Excel
  • Voorbeeld toetsmatrijs BA 3  |  PDF  |  Excel
  • Voorbeeld toetsmatrijs BA 4  |  PDF  |  Excel